Nachádzate sa tu

Otázky a odpovede (FAQ) - naplnenie atramentového cartridga

zdroj: www.inktec.sk
 Upozornenie!
Doplňujte kazety, vždy pred tým, než z nich vypotrebujete všetok atrament!

Reset chipu - cartridge HP 21,22,27,28,56,57,58
(iba na vlastné riziko!)

Blokovanie (vypnutie) monitoringu stavu hladiny - cartridge Canon PG-37,40,50, CL-38,41,51

Ako vyzerá cartridge?

Otázky a odpovede (FAQ)

Čo to znamená naplnenie atramentového cartridga /kazety/?
Napĺnenie znamená opätovné použitie cartridga /kazety/ pre daľšiu tlač. Naplnenie je výhodné z hľadiska ochrany životného prostredia a zároveň šetrí nemalé finančné prostriedky.

Koľkokrát je možné naplniť jeden cartridge /kazetu/?
Cartridge /kazetu/ je možné plniť do tej doby dokiaľ sa neopotrebuje a prestane tlačiť kvalitne. V praxi to väčšinou znamená, že sa dá kazeta plniť 5 až 8 krát.

Kedy sa má cartridge /kazeta/ naplniť?
Doporučuje se prevádzať plnenie ešte pred tým, než sa spotrebuje všetok atrament v kazete. Pokiaľ je už kazeta prázdna, doporučuje sa ju naplniť ihneď. V opačnom prípade môže atrament v jednotlivých tryskách zaschnúť a tým znemožní kvalitnú tlač po dopĺnení. V tlačovej hlave je totiž veľa malých trysiek, ktoré sú
opakovane ohrievané a preto môže dôjsť k zaschnutiu zbytkového atramentu.

Ako sa má zaobchádzať s atramentovým cartridgom /kazetou/?
S kazetou manipulujte veľmi opatrne. Nedoporučuje sa dotýkať trysiek rukou. Pokiaľ je kazeta vybratá z tlačiarne a nie je zabezpečená, atrament začne vysýchať a zablokuje jednotlivé trysky. Po naplnení takto zaschnutej kazety tlačia trysky nekvalitne a výsledkom je neuspokojivá tlač.

Čo je potrebné urobiť ak je atramentová kazeta zablokovaná zaschnutým atramentom?
Je potrebné vložiť kazetu do plytkej nádobky s teplou vodou tou stranou, kde sú zablokované trysky tak, aby voda vyplavila zaschnutý atrament von. Trysky je potrebné nechať vo vode niekoľko desiatok minút. Ďalej je nutné vysušiť tlačovú hlavu mäkkou látkou, nejlepšie bavlnenou a inštalovať atramentovú kazetu do tlačiarne. Potom je potrebné podľa návodu k tlačiarni spustiť čistenie tlačovej hlavy. Pokiaľ to nepomôže, opakujte celú procedúru až kým sa trysky úplne neuvolnia.

Čo je potrebné urobiť, ak sú na výtlačkoch biele pásy a miesta bez atramentu?
Skontrolujte, či je atramentová kazeta prázdna. Pokiaľ áno, naplnite ju. Keď je tlač aj napriek tomu nekvalitná, použite postup uvedený o odstavec vyššie.

Je kvalita atramentu dôležitá?
Áno! Kvalita atramentu má hlavný vplyv na kvalitu tlače. Tlačová hlava môže býť zablokovaná alebo znečistená použitím atramentu, ktorý nezodpovedá normám kvality výrobcu tlačiarne, ako napr.:
1. doba schnutia
2. hustota atramentu
3. bod varu
4. priľnavosť
5. povrchové napätie
6. farebná škála
7. hodnota pH

Pre každý typ tlačiarne firma InkTec vyrába zodpovedajúci atrament. Táto firma je overeným výrobcom atramentov. Oddelenie výskumu a kontroly zamestnáva 40 pracovníkov, ktorí neustále dohliadajú na kontrolou kvality a zároveň vyvíjajú nové produkty, tak ako sa objavujú nové atramentové tlačiarne.

Prečo nie je repasácia cartridga ideálna?
Počas repasácie dochádza k niekoľkým problémom:

1) Cartridge zaschne skôr ako sa dostane k firme ktorá prevádza repasáciu.
2) Cartridge sa musí niekam odniesť a väčšinou sa aj posiela a preto ste určitú dobu bez možnosti tlače.
3) Cartridge sa musí vyčistiť aby sa odstránili zaschnuté zbytky atramentu v tlačovej hlave, pri tom dochádza k mikroskopickému poškodeniu trysiek.
4) Cartridge sa musí otestovať či už pred naplnením nebola vadná všetky tieto operácie platí zákazník a väčšinou sa dajú robiť maximálne 2 krát s jedným cartridgom.

Prečo je vákuové plnenie cez trysky nevhodné?
Dôvod je jednoduchý, behom tohoto plnenia sa všetky nečistoty dostávajú dovnútra cartridge a potom pri tlači postupne upchávajú tlačovú hlavu. Počas plnenia dochádza k pomerne razantnému prietoku atramentu cez trysky čo ich zbytočne poškodzuje a tlač potom nie je ostrá. No a nakoniec toto riešenie sa nie vždy podarí a rovnako cena je vyššia ako u výrobkov InkTec.

Prečo dochádza u iných výrobcov k vytekaniu atramentu do tlačiarne?
Tento problém sa týka predovšetkým cartridgov HP s čiernym atramentom. U týchto cartridgov je totiž nutné dodržať tlaky a keď sa toto nestane dochádza k vytekaniu atramentu alebo naopak k jeho zaschnutiu v tlačovej hlave.

Veľká časť problémov vzniká v cartridgi pre tlačiarne HP 5xx a 6xx, ktoré sú hermeticky uzavreté a niektorí výrobcovia ich doporučujú plniť drastickým spôsobom kedy sa do cartridge navŕta, alebo sa prepichne ventil. Výsledkom môže byť to, že cartridge skonči v koši alebo atrament v tlačiarni miesto na papieri. Firma Inktec vyrába také plniace sady ktoré cartridge nezničia, ten sa len vloží do plniaceho držiaku a v ňom sa naplní a nakoniec sa natlakuje cez horný ventil. Plnenie sa neprevádza cez trysky! Podobný problém je u čiernych cartridgov pre tlačiarne HP 7xx - 9xx, kde u niektorých výrobcov je nutné nechať cartridge odkvapkať a potom vložiť do tlačiarne. Celý problém je v tom, že v cartridgi musí byť podtlak a ten potom drží atrament aby nevytiekol. Problémy iných výrobcov sú dva. Všetci uzatvárajú plniaci otvor guličkou a pri ďalšom plnení ju vtláčajú dovnútra. Firma InkTec dodáva špeciálny kryt pre uzatvorenie cartridge, ktorý sa pri ďalšom plnení vyberie. Niekoľkonásobným zatlačením guličky totiž dôjde k zväčšeniu plniaceho otvoru a tým k vyrovnaniu tlaku a potom k vytečeniu atramentu do tlačiarne. Druhý problém je v tom ako vytvoriť podtlak v cartridgi. Firma InkTec dodáva ku každej sade plniaci držiak pomocou ktorého sa vytvorí potrebný podtlak a zároveň sa prečistí tlačová hlava. Iný výrobcovia tento problém väčšinou neriešia.

Prečo prestávajú tlačiť plnené cartridge pre HP 5xx a 6xx?
Tento problém vzniká vďaka podtlaku v cartridgi. Tieto cartridge sú totiž uzatvorené a preto je potrebné ich po naplnení natlakovať. Firma InkTec dodáva plniaci držiak pomocou ktorého sa cartridge natlakuje a potom sa tlačí až do ďalšieho plnenia. Ostatní výrobcovia riešia tento problém rôzne, buď cartridge prepichujú alebo vŕtajú a potom zapchávajú, alebo proste použijú univerzálny atrament. Žiadny z týchto postupov nezaistí kvalitný a bezproblémovú tlač po celú dobu životnosti.

Ako sa dostať k plneniu niektorých farebných cartridgov?
Niektoré tieto cartridge sú uzatvorené vrchnákom, ktorý je prilepený a preto je nutné ho odstrániť. Postupy sú rôzne od vŕtania boku cartridge až po to, kedy sa má kupujúci postarať sám. Je jasné, že pri týchto postupoch môže dôjsť k poškodeniu cartridge, prip. ku zraneniu. Firma InkTec ku všetkým plniacim sadám pre takýto druh cartridge pridáva kvalitný kovový prípravok pre jeho ľahké naplnenie a bezpečné zatvorenie.