Nachádzate sa tu

Blokovanie (vypnutie) monitoringu stavu hladiny - cartridge Canon PG-37,40,50, CL-38,41,51


zdroj: www.inktec.sk

  Upozornenie!
Doplňujte kazety, vždy pred tým, než z nich vypotrebujete všetok atrament!

Blokovanie (vypnutie) monitoringu stavu hladiny - Canon PG-37,40,50, CL-38,41,51

V prípade, že dostanete napr. nasledovné hlásenie:


 

Tento návod je určený pre užívateľov tlačiarní Canon, ktoré sú vybavené kazetami Canon PG-37, PG-40, PG-50, CL-38, CL-41 a CL-51.

Veľmi jednoduchý, dole uvedený postup tlačiarni znemožní monitorovať (sledovať) stav hladiny atramentu v kazete a tým umožní tieto kazety doplňovať plne kompatibilným atramentom InkTec.

1. Blokovanie monitoringu je vhodné previesť v dobe, kedy Vám software tlačiarni ohlási, že jedna z atramentových kaziet je prázdna. Pokiaľ sa tak stane ukončite všetky tlačové úlohy.

2. V kľudovom stave stlačte na tlačiarni tlačítko posuvu papieru   na dobu cca 10 sekúnd. Po celu tuto dobu bude blikať oranžová informační dióda na panelu. Po uplynutí tejto doby tlačítko pusťte.

3. Počkajte cca 2 sekundy a znovu stlačte tlačítko posuvu papieru, tento krát na dobu cca 15 sekúnd. Po tuto dobu bude opäť oranžová dióda blikať. Po uplynutí daného limitu pusťte tlačítko.

4. Od tejto chvíle je sledovanie stavu hladiny atramentu pre danú kazetu blokovane a máte možnosť prázdnu kazetu doplniť.

5. Upozornenie! Postup je nutné opakovať pre každú kazetu zvlášť! Doplňujte kazety, vždy pred tým, než z nich vypotrebujete všetok atrament!