Nachádzate sa tu

Print Screen - Zaznamenanie snímky obrazovky

Obrázok toho, čo sa nachádza na obrazovke, možno urobiť stlačením klávesu PRINT SCREEN (na niektorých
klávesniciach PRTSC alebo PRTSCN).
Tento obrázok sa nazýva snímka obrazovky. Snímku obrazovky potom môžete prilepiť do dokumentu,
e-mailovej správy alebo iného súboru.
Zaznamenať môžete dva typy snímok obrazovky: celú obrazovku alebo iba aktívne okno.
Ak máte napríklad súčasne otvorené tri okná, zrejme budete chcieť zaznamenať snímku iba aktívneho okna.
Niektoré klávesnice alebo prenosné osobné počítače bez klávesu PRINT SCREEN môžu na zachytenie
obrazovky používať iné kombinácie klávesov, ako je napríklad FN+INSERT. Ďalšie informácie nájdete v
dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Kopírovanie celej obrazovky - Stlačte kláves PRINT SCREEN.
Kopírovanie iba aktívneho okna - Stlačte kombináciu klávesov ľavý ALT+PRINT SCREEN.

Snímku obrazovky môžete vložiť do programu Skicár, ktorý umožňuje orezávanie, otáčanie a zmenu veľkosti obrázkov.

1. Spustite program Skicár kliknutím na tlačidlo Štart, na položku Všetky programy alebo Programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Skicár.

2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.

3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako..., zadajte názov súboru, a uložte vo formáte JPEG!