Nachádzate sa tu

Ako na číslovanie strán od istej strany v MS WordRozdeľ dokument na sekcie (oddíly)

1.) Klikni na miesto, kde chceš vložiť zlom sekcie

2.) V ponuke Vložiť klikni na položku Prerušenie (alebo Konec)

3.) V prepínači Prerušiť sekciu a pokračovať na (alebo Typy konců oddílu) klikni na možnosť popisujúcu, kde chceš začať novú sekciu.
Napr. na ďalšiu stranu.


4.) Napríklad, ak chceš vynechať číslovanie na titulnej strane dokumentu alebo v jeho úvode, ale v samotnom dokumente chceš číslovanie použiť.

V sekcii v ktorej chceš začať s číslovaním strán, klikni myšou.

V ponuke Zobraziť klikni na položku Hlavička a päta

Ak chceš umiestniť čísla strán na dolnú časť strany, klikni na tlačidlo

Prepnúť medzi hlavičkou a pätou na paneli s nástrojmi

Hlavička a päta.

Ak bola pre predchádzajúcu sekciu dokumentu definovaná hlavička alebo päta, klikni na paneli s nástrojmi Hlavička a päta na tlačidlo Prepojiť na predchádzajúce, čím prerušíte spojenie medzi hlavičkou a pätou aktuálnej a predchádzajúcej sekcie.

Ak sa už v hlavičke alebo päte nachádza text, ktorý nechceš, odstráň ho skôr, než vložíš čísla stránok.

V ponuke Vložiť klikni na položku Čísla strán.

Klikni na tlačidlo Formátovať

Do poľa Začať od zadaj hodnotu akú potrebuješ.
Vyskúšané.